Bruke Surface-pennen - Microsoft Kundestøtte (2023)

Samhandle med Surface på nye måter ved hjelp av Surface-pennen. Hvis du ikke er sikker på hvilken penn du har, kan du gå til Identifisere Surface-pennen og -funksjonene.

Her er en oversikt over hva du kan gjøre med pennen:

 • Tegne og skrive

 • Navigere og klikke med pennen

 • Bruke den øvre knappen på pennen

 • Tilpasse pennen

 • Prøv disse appene med pennen

Bruke Surface-pennen - Microsoft Kundestøtte (1)

Tegne og skrive

Bruk Surface-pennen i alle apper som støtter håndskrift. Hvis du vil se hvilke apper du kan starte med, går du til delen Prøv disse appene med pennen.

Begynne å skrive med pennen

Hvil hånden på skjermen, akkurat som du gjør på et papirark, og begynn å skrive. Din Surface er utformet for å ignorere hånden og andre inndata mens du skriver. Bruk pekeren som vises under pennespissen, til å veilede deg mens du skriver.

Hvis du vil slette, kan du snu pennen og gni enden av penne over det du har skrevet eller tegnet.

Skrive tekst med pennen

Hvis du vil skrive for hånd i stedet for å skrive på et tastatur, kan du bruke berøringstastaturet som vises på skjermen. Hvis du vil finne ut hvordan du bruker det, kan du gå til Bli kjent med berøringstastaturet.

Navigere og klikke med pennen

Pennen kan brukes i hele Windows, på samme måte som med en mus eller et tastatur. Her er noen handlinger du kan starte med.

Hvis du vil

Gjør dette med pennen

Klikke eller velge

Trykk på et element.

Høyreklikke

Trykk på og hold nede sideknappen og trykk på elementet.

Dra og slippe

Plasser pennen på et element og hold den der til sirkelen rundt pekeren er fullført. Flytt deretter elementet til dit du vil ha det.

Velg flere elementer

Trykk på og hold nede sideknappen, og dra deretter pennen over elementene du vil velge.

Obs!:Noen handlinger varierer basert på appen eller funksjonen i Windows som du bruker i Windows.

Bruke den øvre knappen på pennen

Pare Surface-pennen

Pennen bruker Bluetooth til å pare med Surface. Slik gjør du det:

 1. Velg Start > Innstillinger > Bluetooth-& enheter > Legg til enhet > Bluetooth.

  (Video) Surface Laptop Studio Impressions: Windows 11 With a Twist!

 2. Trykk på og hold nede den øvre knappen på pennen i fem til sju sekunder til LED-lampen blinker hvitt for å aktivere Bluetooth-sammenkoblingsmodus.

 3. Velg pennen for å pare den til Surface.

Bruke snarveiene for den øvre knappen

Når pennen er paret, kan du bruke den øvre knappen. Den øvre knappen gjør ulike ting avhengig av hvordan du samhandler med knappen. Hvis du vil endre disse snarveiene, velger du Start > Innstillinger > Bluetooth-& enheter > penne & Windows Ink.

Hvis du vil

Gjør dette med pennen

Åpne Microsoft Whiteboard

Klikk på den øvre knappen én gang.

Åpne Klipp og tegn

Dobbeltklikk på den øvre knappen.

Åpne Klistrelapper

Trykk på og hold nede den øvre knappen.

Tilpasse pennen

Endre pennetrykk

Bruk Surface-appen til å kontrollere innstillingene for pennetrykk. Hvis du vil åpne den, velger du Start , skriver inn surface og velger den for å åpne appen. Hvis appen ikke åpnes, kan du få den fra Microsoft Store.

Åpne Surface-appen

Når den er åpen, velger du pennefanen for å justere pennetrykket.

Kontrollere batterinivået

Du kan også kontrollere batterinivået på pennefaneni Surface-appen.

Endre penneinnstillinger

Hvis du vil endre snarveiene for de øvre knappene, endre hånden du skriver med, eller andre penneinnstillinger, går du til Endre penneinnstillinger for å få mer informasjon.

Åpne penneinnstillinger

Prøv disse appene med pennen

Er du klar til å skrive ideene dine, ta notater og bli mer produktiv med blekk? Kom i gang med disse appene.

Bruke Surface-pennen - Microsoft Kundestøtte (2)

Microsoft Whiteboard

MicrosoftWhiteboard er et digitalt lerret for frihåndsform, der du kan legge inn ideer, innhold og notater på ett sted.

Skaff deg Microsoft Whiteboard

OneNote

OneNote er din digitale notatblokk for å skrive ned og organisere alt på alle enhetene dine. Skriv ned gjøremålslister, følg med på notater og tegn ideer.

Skaff deg OneNote

Microsoft 365

(Video) Surface Pen tips and tricks | Microsoft

Med Microsoft 365 kan du lage det beste arbeidet i Excel, Word, PowerPoint, Outlook og mer. Bruk pennen til å kommentere dokumenter, navigere gjennom presentasjoner og tegne diagrammer.

Få Microsoft 365

Microsoft To Do

To-Do hjelper deg med å administrere, prioritere og fullføre de viktigste tingene du trenger å oppnå hver dag, drevet av Microsoft 365-integrasjon.

Skaff deg Microsoft To Do

Beslektede emner

 • Hjelp med Surface-pennen

 • Feilsøke Microsoft Surface-penn

 • Erstatte Surface-pennespissene

 • Bytte batteriene i Surface-pennen

Samhandle med Surface på nye måter ved hjelp av Surface-pennen. Hvis du ikke er sikker på hvilken penn du har, kan du gå til Identifisere Surface-pennen og -funksjonene.

Her er en oversikt over hva du kan gjøre med pennen:

 • Tegne og skrive

 • Navigere og klikke med pennen

 • Bruke den øvre knappen på pennen

 • Tilpasse pennen

 • Prøv disse appene med pennen

Bruke Surface-pennen - Microsoft Kundestøtte (3)

(Video) Microsoft Surface Go 3 Review - Watch BEFORE You Buy!

Tegne og skrive

Bruk Surface-pennen i alle apper som støtter håndskrift. Hvis du vil se hvilke apper du kan starte med, går du til delen Prøv disse appene med pennen.

Begynne å skrive med pennen

Hvil hånden på skjermen, akkurat som du gjør på et papirark, og begynn å skrive. Surface er utformet for å ignorere hånden og andre inndata mens du skriver. Bruk pekeren som vises under pennespissen, til å veilede deg mens du skriver.

Hvis du vil slette, kan du snu pennen og gni enden av penne over det du har skrevet eller tegnet.

Skrive tekst med pennen

Hvis du vil skrive for hånd i stedet for å skrive på et tastatur, kan du bruke berøringstastaturet som vises på skjermen. Hvis du vil finne ut hvordan du bruker det, kan du gå til Bli kjent med berøringstastaturet.

Navigere og klikke med pennen

Pennen kan brukes i hele Windows, på samme måte som med en mus eller et tastatur. Her er noen handlinger du kan starte med.

Hvis du vil

Gjør dette med pennen

Klikke eller velge

Trykk på et element.

Høyreklikke

Trykk på og hold nede sideknappen og trykk på elementet.

Dra og slippe

Plasser pennen på et element og hold den der til sirkelen rundt pekeren er fullført. Flytt deretter elementet til dit du vil ha det.

Velg flere elementer

Trykk på og hold nede sideknappen, og dra deretter pennen over elementene du vil velge.

Obs!:Noen handlinger varierer basert på appen eller funksjonen i Windows som du bruker i Windows.

Bruke den øvre knappen på pennen

Pare Surface-pennen

Pennen bruker Bluetooth til å pare med Surface. Slik gjør du det:

 1. Gå til Start > Innstillinger > Enheter > Legg til Bluetooth eller en annen enhet > Bluetooth.

 2. Trykk på og hold nede den øvre knappen på pennen i fem til sju sekunder til LED-lampen blinker hvitt for å aktivere Bluetooth-sammenkoblingsmodus.

 3. Velg pennen for å pare den til Surface.

Bruke snarveiene for den øvre knappen

Når pennen er paret, kan du bruke den øvre knappen. Den øvre knappen gjør ulike ting avhengig av hvordan du samhandler med knappen. Hvis du vil endre disse snarveiene, kan du gå til Start > Innstillinger > Enheter > penne & Windows Ink.

Hvis du vil

Gjør dette med pennen

Åpne Microsoft Whiteboard

Klikk på den øvre knappen én gang.

Åpne Klipp og tegn

Dobbeltklikk på den øvre knappen.

Åpne Klistrelapper

Trykk på og hold nede den øvre knappen.

Tilpasse pennen

Endre pennetrykk

Bruk Surface-appen til å kontrollere innstillingene for pennetrykk. Hvis du vil åpne den, velger du Start , skriver inn surface og velger den for å åpne appen. Hvis appen ikke åpnes, kan du få den fra Microsoft Store.

Åpne Surface-appen

Når den er åpen, velger du pennefanen for å justere pennetrykket.

Kontrollere batterinivået

Du kan også kontrollere batterinivået på pennefaneni Surface-appen.

Endre penneinnstillinger

Hvis du vil endre snarveiene for de øvre knappene, endre hånden du skriver med, eller andre penneinnstillinger, går du til Endre penneinnstillinger for å få mer informasjon.

Åpne penneinnstillinger

(Video) Surface Pro 9 Review: Testing Microsoft's Newest Tablet

Prøv disse appene med pennen

Er du klar til å skrive ideene dine, ta notater og bli mer produktiv med blekk? Kom i gang med disse appene.

Bruke Surface-pennen - Microsoft Kundestøtte (4)

Microsoft Whiteboard

MicrosoftWhiteboard er et digitalt lerret for frihåndsform, der du kan legge inn ideer, innhold og notater på ett sted.

Skaff deg Microsoft Whiteboard

OneNote

OneNote er din digitale notatblokk for å skrive ned og organisere alt på alle enhetene dine. Skriv ned gjøremålslister, følg med på notater og tegn ideer.

Skaff deg OneNote

Microsoft 365

Microsoft 365 lar deg opprette det beste arbeidet i Excel, Word, PowerPoint, Outlook og mer. Bruk pennen til å kommentere dokumenter, navigere gjennom presentasjoner og tegne diagrammer.

Få Microsoft 365

Microsoft To Do

To-Do hjelper deg med å administrere, prioritere og fullføre de viktigste tingene du trenger å oppnå hver dag, drevet av Microsoft 365-integrasjon.

Skaff deg Microsoft To Do

Beslektede emner

 • Hjelp med Surface-pennen

 • Feilsøke Microsoft Surface-penn

 • Erstatte Surface-pennespissene

 • Bytte batteriene i Surface-pennen

  (Video) Apple Pencil vs. Surface Pen vs. Samsung S Pen: The Best Tablet-Stylus Combo | WSJ

FAQs

Why is my Surface Pro stuck on the Windows logo? ›

Sometimes the logo stays on the screen while Surface updates are installing. Large updates may take up to 20 minutes, so you may need to wait while they install.

How do you reset a stuck Surface Pro? ›

Press and hold the volume-up button and the power button at the same time until the screen turns off (about 15 seconds), then release both. The screen may flash the Surface logo, but continue holding the buttons down for at least 15 seconds.

How do I fix my Microsoft Surface that won't boot? ›

Force a restart

If your Surface still didn't turn on after charging it and trying the keyboard and tablet shortcuts, you can try to force a shutdown, then restart. Here's how: Press and hold the power button until the logo screen appears (about 20 seconds). See Force a shut down and restart your Surface for more info.

How do you fix a stuck boot logo? ›

A soft reset is the first thing you should try when your Android phone is stuck on the Samsung logo. A soft reset is essentially turning off and on your phone. Hold the Power button until your phone shuts off, wait 30 seconds, and then turn it back on.

Why is my Windows stuck on black screen? ›

The display driver is often behind black screen issues, so it's usually a good place to start when evaluating hardware drivers. In some cases, you might be able to resolve black screen issues by simply restarting the graphics driver in a normal Windows environment. To do this, press Win + Ctrl + Shift +B.

How do I fix a stuck key on my Surface laptop? ›

Run compressed air or a microfiber cloth back and forth across the upside-down keyboard to dislodge any loose debris that may be hanging out around or under your keys. If you notice something is still stuck under a certain key, try tilting the laptop to different angles to get it out.

Is there a factory reset button on Surface Pro? ›

Hold the Shift key down while you select Power > Restart in the lower-right corner of the screen. After your Surface restarts to the Choose an option screen, select Troubleshoot > Reset this PC.

How do I force a hard reset? ›

Hold down the power button for 15 to 30 seconds, until the phone restarts.

How do I bypass login on Surface? ›

Hold down the shift key on your keyboard while clicking the Power button on the screen. Continue to hold down the shift key while clicking Restart. Continue to hold down the shift key until the Advanced Recovery Options menu appears. Click Startup repair the follow the on screen instructions.

How do I fix Windows 10 stuck on boot screen? ›

Shut down your laptop > boot into system recovery (press f11 repeatedly as soon as you press the power button) > then, select "Troubleshoot"> "Advanced options"> "System Restore". Then, follow on-screen instructions to finish.

How do I fix the boot loop on my Surface laptop? ›

Force the device to shut down again and restart, after two consecutive failed attempts to start Windows, the Recovery menu will appear. Select See advanced repair options to open a Choose an option menu. From the Choose an option menu, select Troubleshoot > Advanced options > Startup Repair.

Will wd40 help a stuck window? ›

With the window or door closed, use a broom or vacuum cleaner remove any debris from the exposed track, then open the window or door and repeat for the other side of the track. Finally, spray both sides of the track with a liberal amount of WD-40 spray lubricant (available at all hardware stores).

Is wd40 good for Stuck windows? ›

TIP: Don't use WD-40 to lubricate sticking windows. This product could gum up the tracks and make the problem worse. TIP: Avoid spraying lubricant directly onto the window. It could create a greasy mess on the frame that's difficult to remove.

What causes a window to get stuck? ›

Dirt or debris in the window's sliding track could be causing movement issues. Rust can also accumulate on the window's metal sliding tracks, causing obstructions. Different parts of the window could be damaged, causing it to stick. You could have a damaged frame,or the window itself could be damaged.

How do you hard reset Windows? ›

Click the Start Menu and select the gear icon in the lower-left to open up the Settings window. You can also select the Settings app from the app list. Under Settings, click Update & Security to continue. Click the Recovery tab and select Get started under Reset this PC.

Does factory reset fix Bootloop? ›

Although the boot loop issue occurs for many reasons, most issues can be resolved by a factory reset. Since your operating system cannot run normally, you are unable to complete the factory reset under the Settings app. However, you are allowed to perform a hard factory reset using power and volume buttons.

What causes stuck logo? ›

It is also likely that some of the apps installed on your device have malicious codes and viruses that could be affecting the proper functionality of the device, causing this issue and many others. Defective hardware on the device such as a defective memory card or one with nefarious files could be causing the issue.

Is Black Screen of Death fixable? ›

The Black Screen of Death is usually caused by a software glitch (or Windows Update) but can often be repaired. Black screens that occur seemingly at random are usually the result of a more serious hardware problem. This will require component repair or replacement. Whatever the case, there is almost always a solution.

Can Black Screen of Death fix itself? ›

The solution: You should be patient and wait; you don't have to press anything and prevent the installation — it can only do harm. Upon completion of the process(it may take for a few hours!), the computer will restart itself and the Windows black screen of death will disappear.

How do you Ctrl a stuck key? ›

Recovery: Most of the time, Ctrl + Alt + Del re-sets key status to normal if this is happening. (Then press Esc to exit system screen.) Another method: You can also press stuck key: so if you clearly see that it is Ctrl which got stuck, press and release both left and right Ctrl .

Can you factory reset with buttons? ›

Factory reset your phone

If you can't open your phone's Settings app, you can try factory resetting your phone using its power and volume buttons.

How do I reset my Surface without Bitlocker key? ›

Step 1: Make sure your Surface is turned off and plugged in (hold down the power button for 30 seconds). Step 2: Insert the USB recovery drive into the USB port on your Surface. Step 3: Press and hold the volume-down button while you press and release the power button on your Surface.

What keys hard reset a computer? ›

Answer: Press the ''F11'' or ''F12'' key when you restart the system. Select the option to reset to factory settings. The system will then boot itself with restored factory settings.

Does force reset damage PC? ›

While your hardware won't take any damage from a forced shutdown, your data might. If you are working on any files when things go bad, then at a minimum you will lose your unsaved work. Beyond that, it is also possible that the shutdown will cause data corruption in any files that you have open.

Why is my Surface Pro stuck on the Surface screen? ›

Step 1: Press and hold the Power button on your Surface Pro 3 for at least 30 seconds until your laptop has been turned off. Step 2: Now, you need to hold the Volume up button and Power button together for a span of 15 seconds. Step 3: Then after 15 seconds, please release the buttons and wait up to 10 seconds.

Why does my Surface not respond to touch? ›

If your touchscreen isn't responsive or not working how you would expect, try restarting your PC. If you're still having problems, check for updates: Select Start , then select Settings . In Settings, select Update & security , then WindowsUpdate , and then select the Check for updates button.

How do I get rid of a stuck screen? ›

Restart your phone

If your phone is frozen with the screen on, hold down the power button for about 30 seconds to restart.

How do I unfreeze my Microsoft screen? ›

To reset your graphics drivers when your computer is frozen, press the following key combination: Win + Ctrl + Shift + B. When you press these keys, your screen will go black for a moment, and you may hear a beep while the video driver resets. After a few seconds, your display will return.

Can ghost touch Be Fixed? ›

Like other screen issues, the best way to resolve ghost touch is to take your device to a service center for a fix. If your phone is still under warranty, your phone's manufacturer may offer to replace it with a new one or may choose to repair or replace the screen instead to try to fix the issue.

How do I get rid of ghost touch bubbles on Windows? ›

Press Windows key + X and select Device Manager. Search for Human Interface Devices and expand it. Right click on the Touchscreen and select Uninstall. Restart your computer.

How do I Calibrate my Surface touch screen? ›

To get started, open the Control Panel and select Tablet PC Settings. Or, hit the Windows key and type: calibrate and select the “Calibrate the screen for pen or touch input” result at the top.

Can touch screen lost sensitivity? ›

Over a period of time, your Smartphone might be affected by various external factors like gravity or physical factors like heavy-handedness. If you feel the responsiveness of your touch-screen has degraded, then you can recalibrate it.

How do I eject a disk without the button? ›

Insert the screwdriver into the manual eject hole (the one you just took the cap out of) and turn counterclockwise to release the disc. You'll have to push the screwdriver through a layer of plastic, but don't worry—this will not affect your warranty. You may have to turn the screw several times.

Which is the eject key? ›

The eject key sits in the upper right corner of most modern Apple keyboards.

What is the eject button? ›

Eject CD or DVD through the operating system

Operating systems like Windows and macOS allow users to eject a CD or DVD using a built-in software eject option. If the eject button on the disc drive is not working, the software eject option lets you remove a CD or DVD from the drive.

Videos

1. Surface for Education | Microsoft Classroom Pen 2
(Microsoft Surface)
2. Microsoft Surface Laptop Go Review | Best Ultraportable Student Laptop?
(Tech Spurt)
3. Microsoft Surface Laptop 5 - Review
(Kevin Stratvert)
4. Ultimate Microsoft Surface Setup Guide!
(Aldo James)
5. New 2022 Microsoft Surface Lineup!
(iJustine)
6. How they WON. The untold Microsoft Surface story!
(Jon Rettinger)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated: 11/28/2022

Views: 5946

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.